Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of food and feed following a nuclear accident or any other case of radiological emergency
Дата на документа: 10/01/2014
№ на документ: COM(2013) 943
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове