Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА от ... 2014 година за отмяна на антидъмпинговотo мито върху вноса на дициандиамид с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION of xx 2014 repealing the anti-dumping duty on imports of dicyandiamide originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
Дата на документа: 13/01/2014
№ на документ: COM(2014) 3
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове