Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 234/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Либерия
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 234/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Liberia
Дата на документа: 16/01/2014
№ на документ: JOIN(2014) 2
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове