Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Последваща оценка на събитието „Европейски столици на културата“ за 2012 г. (Гимараеш и Марибор)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Ex Post evaluation of the 2012 European Capitals of Culture (Guimaraes and Maribor)
Дата на документа: 21/01/2014
№ на документ: COM(2014) 10
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове