Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно проучването и добива в ЕС на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества - {SWD(2014) 21 final}{SWD(2014) 22 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high volume hydraulic fracturing in the EU - {SWD(2014) 21 final}{SWD(2014) 22 final}
Дата на документа: 22/01/2014
№ на документ: COM(2014) 23
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове