Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Визия за вътрешния пазар на промишлени продукти - {SWD(2014) 23 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - A vision for the internal market for industrial products - {SWD(2014) 23 final}
Дата на документа: 22/01/2014
№ на документ: COM(2014) 25
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове