Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която следва да заеме Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на приложението към Допълнителното споразумение, сключено между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Joint Committee on Agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, as regards amendment of the Annex to the Additional Agreement between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein
Дата на документа: 30/01/2014
№ на документ: COM(2014) 39
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове