Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за утвърждаване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд
Заглавие на английски: ANNEX Convention on Choice of Court Agreements and Declaration by the Union in accordance with Article 21 of the Convention on Choice of Court Agreements
Дата на документа: 30/01/2014
№ на документ: COM(2014) 46
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове