Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1  януари  2014 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2004/162/EC with regard to its implementation in Mayotte from 1 January 2014
Дата на документа: 24/01/2014
№ на документ: COM(2014) 24
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове