Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА относно минимално изискуеми принципи при проучването и добива на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION on minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high volume hydraulic fracturing
Дата на документа: 22/01/2014
№ на документ: C(2014) 267
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове