Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Дата на документа: 03/02/2014
№ на документ: JOIN(2014) 4
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове