Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of a Protocol amending the Agreement on Air Transport between Canada and the European Community and its Member States, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia
Дата на документа: 03/02/2014
№ на документ: COM(2014) 47
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове