Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за удължаване на срока на действие на Решение 2012/96/ЕС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION extending the validity of Decision 2012/96/EU
Дата на документа: 10/02/2014
№ на документ: COM(2014) 73
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове