Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ -Раздел III – Комисия
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 1 TO THE GENERAL BUDGET 2014 - STATEMENT OF REVENUE BY SECTION STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 11/02/2014
№ на документ: COM(2014) 78
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове