Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 17/02/2014
№ на документ: COM(2014) 89
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове