Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно създаването на Европейски фонд за минималните употреби в областта на продуктите за растителна защита
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the establishment of a European fund for minor uses in the field of plant protection products
Дата на документа: 18/02/2014
№ на документ: COM(2014) 82
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове