Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 66-ата сесия на Комитета за опазване на морската среда по отношение на приемането на изменения на приложение VI към MARPOL относно отлагането на етап III на емисионните норми за NOx
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union at the International Maritime Organization during the 66th session of the Marine Environment Protection Committee on the adoption of amendments to MARPOL Annex VI concerning the delay of the Tier III NOx emission standards
Дата на документа: 17/02/2014
№ на документ: COM(2014) 83
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове