Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of an Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 17/02/2014
№ на документ: COM(2014) 93
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове