Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и на свързания с него Протокол, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of an Agreement on the participation of the Republic of Croatia in the European Economic Area and the related Protocol, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 17/02/2014
№ на документ: COM(2014) 91
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове