Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна
Заглавие на английски: Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
Дата на документа: 19/02/2014
№ на документ: COM(2014) 104
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове