Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде възприета от името на Съюза в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменение на правила № 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 и 129, както и по отношение на проекта на глобално техническо правило относно хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) и проекта на глобално техническо правило относно гумите
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on the Union's behalf in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to Regulations Nos 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 and 129 and the draft Global Technical Regulation on the Worldwide harmonized Light-duty vehicle Test Procedures (WLTP) and the draft Global Technical Regulation on Tyres
Дата на документа: 20/02/2014
№ на документ: COM(2014) 95
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове