Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide
Дата на документа: 25/02/2014
№ на документ: COM(2014) 99
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове