Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно ограничителни мерки с оглед на положението в Украйна
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning restrictive measures in view of the situation in Ukraine
Дата на документа: 24/02/2014
№ на документ: JOIN(2014) 10
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове