Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - План за действие за наблюдение на функционирането на преференциалните търговски договорености
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL - Action plan for monitoring the functioning of preferential trade arrangements
Дата на документа: 26/02/2014
№ на документ: COM(2014) 105
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове