Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет за митническо сътрудничество ЕС — Китай във връзка с взаимното признаване на Програмата за одобрени икономически оператори в Европейския съюз и Програмата за мерки относно класификацията на управлението на предприятията в Китайската народна република
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EU-China Joint Customs Cooperation Committee regarding mutual recognition of the Authorised Economic Operator Programme in the European Union and the Measures on Classified Management of Enterprises Program in the People’s Republic of China
Дата на документа: 26/02/2014
№ на документ: COM(2014) 106
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове