Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 875/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове приготвена и консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд след междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION amending Council Implementing Regulation (EU) No 875/2013 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand following an interim review pursuant of Article 11(3) of Council Regulation (EC) No 1225/2009
Дата на документа: 27/02/2014
№ на документ: COM(2014) 108
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове