Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Отговори на държавите членки по годишния доклад на Сметната палата за 2012 г. - {SWD(2014) 60 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Member States' Replies to the Court of Auditors' 2012 Annual Report - {SWD(2014) 60 final}
Дата на документа: 28/02/2014
№ на документ: COM(2014) 120
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове