Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно резултатите от съфинансираните от ЕС програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и зоонози за периода 2005 - 2011 г. - {SWD(2014) 55 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the EU co-financed programmes for the eradication, control and monitoring of animal diseases and zoonosis over the period of 2005-2011 - {SWD(2014) 55 final}
Дата на документа: 05/03/2014
№ на документ: COM(2014) 115
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове