Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите [преработена] 2010/0207 (COD)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the Council’s position at first reading with a view to adopting a Directive of the European Parliament and of the Council on Deposit Guarantee Schemes [recast] 2010/0207 (COD)
Дата на документа: 04/03/2014
№ на документ: COM(2014) 140
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове