Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси (CCAMLR)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)
Дата на документа: 11/03/2014
№ на документ: COM(2014) 133
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове