Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A new EU Framework to strengthen the Rule of Law
Дата на документа: 11/03/2014
№ на документ: COM(2014) 158
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове