Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Responsible sourcing of minerals originating in conflict-affected and high-risk areas - Towards an integrated EU approach
Дата на документа: 05/03/2014
№ на документ: JOIN(2014) 8
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове