Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - За отворено и сигурно общо морско пространство: елементи за изготвянето на стратегия на Европейския съюз за морска сигурност
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - For an open and secure global maritime domain: elements for a European Union maritime security strategy
Дата на документа: 06/03/2014
№ на документ: JOIN(2014) 9
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове