Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно насоки за прилагане на Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guidance for application of Directive 2003/86/EC on the right to family reunification
Дата на документа: 03/04/2014
№ на документ: COM(2014) 210
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове