Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., по отношение на адаптирането на Протокол № 3 към Споразумението (Определение на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество) в резултат на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: ANNEX to the PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 July 1972, on the adaptation of Protocol 3 to that Agreement, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative co-operation, following the accession of Croatia to the European Union
Дата на документа: 07/03/2014
№ на документ: COM(2014) 124
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове