Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 по отношение на ограниченията на улова на пясъчница във водите на ЕС от зони IIа, IIIа и IV на ICES
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 43/2014 as regards catch limits for the fisheries on sandeel in EU waters of ICES zones IIa, IIIa and IV
Дата на документа: 18/03/2014
№ на документ: COM(2014) 169
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове