Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Eвропейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на Република Сейшели, до водите и морските биологични ресурси на Майот, под юрисдикцията на Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Republic of the Seychelles on access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to waters and marine biological resources of Mayotte, under the jurisdiction of the European Union.
Дата на документа: 10/03/2014
№ на документ: COM(2014) 139
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове