Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антисубсидийните мерки върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати, чийто обхват е разширен и върху вноса на същия продукт, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION terminating the partial interim review concerning the anti-subsidy measures on imports of biodiesel originating in the United States of America, as extended to imports consigned from Canada, whether declared as originating in Canada or not
Дата на документа: 13/03/2014
№ на документ: COM(2014) 121
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове