Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно състоянието на пазара на Съюза в областта на автомобилния транспорт
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the State of the Union Road Transport Market
Дата на документа: 14/04/2014
№ на документ: COM(2014) 222
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове