Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Преглед на политиката за експортен контрол: Гарантиране на сигурността и конкурентоспособността в един променящ се свят
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT The Review of export control policy: ensuring security and competitiveness in a changing world
Дата на документа: 24/04/2014
№ на документ: COM(2014) 244
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове