Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics
Дата на документа: 24/04/2014
№ на документ: COM(2014) 243
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове