Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към по-демократични избори за Европейски парламент Доклад за изпълнението на препоръките на Комисията от 12 март 2013 г. относно подобряване на демократичността и ефикасността на провеждането на изборите за Европейски парламент
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THCOUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards more democratic European Parliament elections Report on the implementation of the Commission's recommendations of 12 March 2013 on enhancing the democratic and efficient conduct of the elections to the European Parliament
Дата на документа: 27/03/2014
№ на документ: COM(2014) 196
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове