Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна - {SWD(2014) 112 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION providing Macro-Financial Assistance to Ukraine - {SWD(2014) 112 final}
Дата на документа: 19/03/2014
№ на документ: COM(2014) 182
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове