Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да заеме Европейският съюз в рамките на Комитета по търговията, създаден по силата на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Комитета по търговията, процедурния правилник и кодекса за поведение на арбитрите, съставянето на списъците с арбитри и списъка с експерти на експертната група, както и по отношение на приемането на процедурния правилник на експертната група по въпросите на търговията и устойчивото развитие
Заглавие на английски: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да заеме Европейският съюз в рамките на Комитета по търговията, създаден по силата на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Комитета по търговията, процедурния правилник и кодекса за поведение на арбитрите, съставянето на списъците с арбитри и списъка с експерти на експертната група, както и по отношение на приемането на процедурния правилник на експертната група по въпросите на търговията и устойчивото развитие
Дата на документа: 24/03/2014
№ на документ: COM(2014) 170
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове