Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за Визов кодекс на Съюза (Визов кодекс) - {SWD(2014) 67 final}{SWD(2014) 68 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union Code on Visas (Visa Code) - {SWD(2014) 67 final}{SWD(2014) 68 final}
Дата на документа: 01/04/2014
№ на документ: COM(2014) 164
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове