Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно Политика за връщане на ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on EU Return Policy
Дата на документа: 28/03/2014
№ на документ: COM(2014) 199
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове