Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да заеме Европейският съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на присъединяването на Ислямска република Афганистан към СТО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the accession of the Islamic Republic of Afghanistan to the WTO
Дата на документа: 15/04/2014
№ на документ: COM(2014) 223
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове