Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА относно мобилното здравеопазване - {SWD(2014) 135 final}
Заглавие на английски: GREEN PAPER on mobile Health ("mHealth") - {SWD(2014) 135 final}
Дата на документа: 10/04/2014
№ на документ: COM(2014) 219
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове