Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позиция, която да бъде приета от името на Европейския съюз по отношение на предложенията за изменение на допълненията към Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни на единадесетата среща на Конференцията на страните
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union with regard to proposals for amendment of the Appendices of the Convention on the conservation of migratory species of wild animals with a view to the eleventh meeting of the Conference of the Parties
Дата на документа: 08/05/2014
№ на документ: COM(2014) 267
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове