Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Специален административен район Хонконг: годишен доклад за 2013 година
Заглавие на английски: JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Hong Kong Special Administrative Region: Annual Report 2013
Дата на документа: 08/05/2014
№ на документ: JOIN(2014) 18
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове